Forelesninger

På denne siden gjøres enkelforelesningene tilgjengelige slik at de kan brukes videre i fremtidige EVU-kurs i regi av Universitetet i Tromsø og/eller Troms Fylkeskommune.


Hilde Brox: Om digitale verktøy i undervisning (VoiceThread)
Hilde Brox: Om Wikipedia (VoiceThread)


Hilde Gaard: Deling, kopiering og pirateri: Copyright, copyleft og creative commons (1t 13 min)


Veronica Ellburg: "Erfaringer fra skolebibliotekprosjektet i Nordkjosbottn" (27 min.)


Niels Windfeld-Lund: "Fra bibliotek til mediatek" (36 min.)


Geir Grenersen: "Skolebibliotek som læringsarena i en digital tid" (40 min.)


Siv Marit Ersdal: "Erfaringer fra skolebibliotekprosjekt i Drammen" (45 min.)


Vibeke Bårnes: "Kildekritikk og plagiat" (1t 27 min.)


Mariann Løkse: "Informasjonsøking og søketeknikker" (1t 18 min.)


Arne Ketil Eidsvik: "Digitale læremidler: NDLA" (45 min.)


Instruksjonsvideoer:

Hilde Brox: "Hvordan finne bilder på nett som du trygt kan gjenbruke?" (8 min.)

Hilde Brox: "Hvordan opprette brukerkonto på wikidot" (2 min.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License