Kursprogram

EVU kurs: Informasjonskompetanse i en digital tid (10 sp):

Høstsemester 2012/Vårsemester 2013

2. Samling: OBS! All undervisning på ILP (campus Mellomveien MV110)

Torsdag 14. februar

1130-1200: Kaffepause

1200-1215: Introduksjon til kurset (Hilde Brox, ILP); K109 (paviljongen)

1215-1345: Nye deltagerorienterte og sosiale medier i klasserommet (Hilde Brox, ILP); K109 (paviljongen)

1345-1445: Lunsjpause

1445-1615: Web 2.0 verktøy i klasserommet (Hilde Brox, ILP); K109 (paviljongen)

1615-1630: Kaffepause

1630-1800: Praktisk utprøving av web 2.0 verktøy (Hilde Brox, ILP); C.109

Fredag 15. februar

0845-1000: Wikipedia og wiki-teknologi i undervisningen (Hilde Brox, ILP); K109 (paviljongen)

1000-1030: Kaffepause

1030-1145: Praktisk redigeringskurs Wikipedia (Hilde Brox, ILP); C.109

1145-1245: Lunsjpause

1245-1400: Deling, kopiering og pirateri: Copyright, Copyleft og Creative Commons (Hilde Gaard, Norgesuniversitet); K109* (paviljongen)

1400-1415: Kaffepause

1415-1530: Who owns the cloud? Nye teknologier, politikk og samfunn (Holger Pötzsch, IKL); K109 (paviljongen)


1. Samling:

Onsdag 21. november

1115-1145: Introduksjon: Hva vil dette kurset? (Holger Pötzsch, IKL); rom E-0101

1145-1215: Kaffepause

1215-1245: Erfaringer fra skolebibliotekprosjektet i Nordkjosbotn (lærer og bibliotekar); rom E-0101*

1245-1315: Erfaringer fra fjorårets EVU kurs; rom E-0101

1315- 1415: Skolebibliotek/skolemediatek (Niels Windfeldt-Lund, IKL); rom E-0101*

1415-1445: Lunsjpause

1445-1545: Skolebibliotek som læringssenter i en digital tid (Geir Grenersen, IKL); rom E-0101*

1545-1645: Skolebibliotek, sosial kapital og nye medier (Andreas Vårheim, IKL); rom E-0101

1700-1830: Erfaringer fra skolebibliotekprosjekt i Drammen (Siv Marit Ersdal, Drammen VGS); rom E-0101*

Torsdag 22. november

0830-1000: Kildekritikk og plagiat (Vibeke Bårnes, KS-bibliotek), aud Nedre Lysthus*

1000-1015: Kaffepause

1015-1145:Informasjonssøking og søketeknikker (Mariann Løkse, KS-bibliotek); aud Nedre Lysthus*

1145-1215: Lunsjpause

1215-1345: Praktisk søkekurs (Vibeke Bårnes og Mariann Løkse); datalab 3.416

1400-1500: Digitale Læremidler: NDLA, m.fl. (Arne Ketil Eidsvik, ILP); aud Nedre Lysthus*

1500-1600: Digitale Læremidler i praksis; (Arne Ketil Eidsvik, ILP); datalab 3.416


Virtuell samling:

Noen foredrag vil bli gjort tilgjengelig via nett. Disse ressursene skal kunne benyttes videre i enten skolesammenheng eller i fremtidige EVU-prosjekt i regi av Troms fylkeskommune. På denne siden samles også lenker til alle introduserte verktøyene, databasene, osv.


Generelle opplysninger:

Kurset har 2 arbeidskrav:

1. arbeidskrav må leveres 1. desember 2012
Kandidatene skal lage en kommentert liste av kilder over oppgitt emne med hjelp av Google eller andre søkemotorer/databaser. I tillegg maks 1 side refleksjonsnotat

2. arbeidskrav må leveres 5. mars 2013
Kandidatene må lage en online presentasjon på maks 5 minutter med hjelp av Voice Thread e.l. og kommentere en presentasjon eller et innlegg. I tillegg maks 1 side refleksjonsnotat. Frist 5. mars.
Vennligst send lenke til presentasjon/kommentar og refleksjonsnotat som Worddokument per epost til on.tiu|hcsztop.regloh#on.tiu|hcsztop.regloh Merk eposten med 'EVU: AK 2' i tittelfeltet.

Arbeidskravene leveres individuelt. Begge arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen: Frist 20. mars

Som eksamen skal kandidatene utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg for VGS på ca. 1 time som involverer bruk av skolebibliotek og digitale medier. Kandidatene skal arbeide i grupper bestående av minst én lærer og minst én skolebibliotekar (maks 4 kandidater per gruppe). Hver gruppe skal beskrive undervisningsoppleget i en kort tekst på 1-2 sider. I tillegg skal hver kandidat skrive et individuelt refleksjonsnotat på maks 3 sider. Vurderingsform er bestått/ikke bestått.
Frist 20. Mars, kl 14.
EKSAMEN LEVERES VIA EPOST TIL: on.tiu|negninnor.nile#on.tiu|negninnor.nile
OBS! BRUK KANDIDATNUMMER (IKKE NAVN!)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License