Oversikt

Kurset på 10 studiepoeng er rettet mot lærere og bibliotekarer i videregående skoler og gir en innføring i bruken av digitale læremidler og internettbaserte applikasjoner i skolehverdagen.

Undervisningen gis i form av to samlinger som finner sted 21.-22. november 2012 og 14.-15. februar 2013.

Første samling:

Onsdag 21. november 1130-1830 (Campus Breivika)

Torsdag 22. november 0830-1730 (Campus Breivika)

Andre samling:

Torsdag 14. februar 1130-1730 (sted annonseres etterhvert)

Fredag 15. februar 0845-1530

Arbeidskrav:

1. Arbeidskrav:
Kandidatene skal lage en kommentert liste av kilder (10-20 totalt) over selvalgt emne med hjelp av Google eller andre søkemotorer/databaser. I tillegg maks 1 side refleksjonsnotat. Frist 1. desember.
Arbeidskravet leveres som Worddokument per epost til: on.tiu|hcsztop.regloh#on.tiu|hcsztop.regloh Vennligst merk eposten med 'EVU: AK 1' i tittelfeltet.

2. Arbeidskrav:
Kandidatene må lage en online presentasjon på maks 5 minutter med hjelp av Voice Thread e.l. og kommentere en presentasjon eller et innlegg. I tillegg maks 1 side refleksjonsnotat. Frist 5. mars.
Vennligst send lenke til presentasjon/kommentar og refleksjonsnotat som Worddokument per epost til on.tiu|hcsztop.regloh#on.tiu|hcsztop.regloh Merk eposten med 'EVU: AK 2' i tittelfeltet.

Alle arbeidskrav leveres individuelt.

Eksamen:

Som eksamen skal kandidatene utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg for VGS på ca. 1 time som involverer bruk av skolebibliotek og digitale medier. Kandidatene skal arbeide i grupper bestående av minst én lærer og minst én skolebibliotekar (maks 4 kandidater per gruppe). Hver gruppe skal beskrive undervisningsoppleget i en kort tekst på 1-2 sider. I tillegg skal hver kandidat skrive et individuelt refleksjonsnotat på maks 3 sider. Vurderingsform er bestått/ikke bestått.
Leveringsfrist: 20 mars 2013, kl. 14.
EKSAMEN LEVERES VIA EPOST TIL: on.tiu|negninnor.nile#on.tiu|negninnor.nile
OBS! BRUK KANDIDATNUMMER! (IKKE NAVN)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License